Welcome > Trọng tâm > QUẢN LÝ RỦI RO VÀ SKNN & ATLĐ

Enlarge the text size Reduce the text size View:

 

QUẢN LÝ RỦI RO VÀ SKNN & ATLĐ

Và, AFNOR rất mạnh với các sản phẩm và dịch vụ giúp chứng minh khả năng phòng ngừa rủi ro. Các dich vụ này cho phép DN tự tin nắm bắt quá trình quản lý rủi ro, nhận dạng các rủi ro có chú ý đến các yêu cầu phức tạp, dễ dàng tham gia “đối thoại xã hội” để tiếp thu các điều kiện tối ưu cho việc lập ra một chính sách đủ bản lĩnh kiểm soát mọi rủi ro.

Muốn có thêm thông tin ?

Và, AFNOR rất mạnh với các sản phẩm và dịch vụ giúp chứng minh khả năng phòng ngừa rủi ro. Các dich vụ này cho phép DN tự tin nắm bắt quá trình quản lý rủi ro, nhận dạng các rủi ro có chú ý đến các yêu cầu phức tạp, dễ dàng tham gia “đối thoại xã hội” để tiếp thu các điều kiện tối ưu cho việc lập ra một chính sách đủ bản lĩnh kiểm soát mọi rủi ro.

 

Lợi ích

Một DN quản lý có hiệu quả các rủi ro về ATLĐ & Sức khoẻ nghề nghiệp sẽ giúp:
- Giảm thiểu khả năng bị kiện tụng và phải chịu phạt
- Tối đa hoá trạng thái khoẻ mạnh và năng suất của mọi người làm việc cho cơ quan
- Chấm dứt tình trạng con người bị thương tật, bệnh tật hay tử vong trong khi lao động.
- Cải thiện danh tiếng của tổ chức trong mắt của khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, cổ đông và cộng đồng xã hội.
- Tránh tác động tiêu cực đối với doanh số và lợi nhuận.
- Khuyến khích các mối quan hệ thân thiêt hơn với các nhà thầu, và giao kết có hiệu quả nhiều hoạt động cho họ.

 

OHSAS 18001

Sức khoẻ và ATLĐ bao trùm nhiều vấn đề và có liên hệ với mọi người tại nơi làm việc. Chứng nhận OHSAS 18001 có thể giúp giải quyết những vấn đề này một cách có hệ thống, bảo đảm không bỏ sót bất cứ một vấn đề nào.

AFNOR thực hiện chứng nhận OHSAS 18001 theo phương pháp tiếp cận quá trình. Đánh giá viên của chúng tôi tập trung vào các cuộc đánh giá và giám sát mang tính xây dựng và sát thưc tế, bằng sự am hiểu đặc điểm chuyên ngành để xử lý các thách thức về ATLĐ và Sức khoẻ nghề nghiệp tại cơ sở..

 
 

Accessibility | Legal information | Liên hệ