Welcome > Trọng tâm > MÔI TRƯỜNG

Enlarge the text size Reduce the text size View:

 

MÔI TRƯỜNG

Một trong các thế mạnh của bộ tiêu chuẩn môi trường là sự hoàn toàn tự nguyện khi áp dụng chúng. Đối với một DN hay một tổ chức, chọn một tiêu chuẩn tức là đón đầu để làm đúng theo một số yêu cầu mà về sau trở thành quy định – và do đó sẽ trở thành bắt buộc.

Muốn có thêm thông tin ?

Khi áp dụng một tiêu chuẩn về môi trường thì DN tập trung vào quản lý, chất lượng, các sản phẩm, các hệ thống, các quá trình, phương pháp đo lường hay thử nghiệm, ngày nay có một số ứng dụng được phổ biến miễn phí cho phép các thành phần kinh tế - xã hội chứng kiến tận mắt các thực trạng của môi trường mà không hề gây cho họ rủi ro bị cản trở tiềm lực kinh tế..

 

Thật vậy, tác dụng đòn bẩy của các dich vụ chứng nhận trong số dich vụ của AFNOR như là chứng nhận HTQLMT (ISO 14001), dán nhãn môi trường NF, dán nhãn sinh thái Châu Âu, có thể biến điều tưởng chừng như bị ép buộc trở thành sự chủ động đổi mới nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho DN.

 

ISO 14001

Việc đạt chứng nhận ISO 14001 cho thấy DN luôn cam kết cải tiến liên tục kết quả hoạt động và làm đúng mọi tuyên bố trong chính sách môi trường. Nó cũng giúp DN giảm chi phí đáng kể bằng cách tăng hiệu suất và giảm thiểu việc xả thải rác.

 

Cải thiện môi trường kinh doanh

 

ISO 14001 áp dụng được cho mọi quy mô và loại hình doanh nghiệp, nó tạo ra một cơ chế năng động cho sự phát triển trong quản lý có hiệu quả môi trường. Chứng nhận của AFNOR được công nhận và thừa nhận trên toàn cầu. Để có thêm thông tin về chứng nhận môi trường, vui lòng tải về tài liệu dưới đây.

 

Chứng nhận môi trường AFAQ step by step

Nếu chẳng may suy nghĩ phải đạt ngay chứng nhận ISO 14001 cản trở việc triển khai dự án, quý khách có thể thử nghiệm phương pháp tiếp cận bậc thang, một dịch vụ độc quyền của AFNOR.

 
 

Accessibility | Legal information | Liên hệ