Welcome > Trọng tâm > CHẤT LƯỢNG

Enlarge the text size Reduce the text size View:

 

CHẤT LƯỢNG

 

Việc đánh giá chất lượng và quản lý chất lượng tạo nền tảng cho chính sách chất lượng của DN và quá trình triển khai chính sách đó. Để tổng kết một ngày làm việc, chất lượng được gói gọn lại thành khả năng của DN trong việc tạo ra SP/ DV đáp ứng được các nhu cầu của người sử dụng / tiêu dùng.

Muốn có thêm thông tin ?

Các xu hướng xã hội gần đây buộc DN dich chuyển trọng tâm của chất lượng và các dịch vụ đánh giá về một tầm nhìn đầy đủ các mặt xã hội dân sự, kinh tế và chính trị, làm nổi bật một số yếu tố và đặc biệt là những vấn đề về môi trường. Điều này cho thấy không chỉ có chất lượng là chỉ số mức độ hài lòng của khách hàng, mà nay có thêm điểm mấu chốt làm cho DN tồn tại. Tuần tự đối mặt với mỗi yếu tố nêu trên, DN phải chứng minh có thực tài để đổi mới. Tin vui là chất lượng có thể đo được bằng các giải pháp kỹ thuật đề xuất trong các quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn quốc tế.

 
 

Accessibility | Legal information | Liên hệ