Welcome > TRỌNG TÂM

Enlarge the text size Reduce the text size View:

 

TRỌNG TÂM

Trọng tâm

 

AFNOR là một mạng lưới cung ứng các dich vụ quốc tế tập trung vào 4 ngành chuyên môn như:

Muốn có thêm thông tin ?

Hệ thống quản lý tích hợp

Tính hiệu lực của một HTQL Chât lượng, An toàn và Môi trường của bất kỳ một tổ chức nào là một chỉ báo quan trọng về năng lực quản lý sự thay đổi và bảo đảm một tương lai vững bền. Thậm chí một tổ chức có thể bị chao đảo đến lụn bại nếu như một hay nhiều hệ thống quản lý trong tổ chức này không hoạt động đúng mức.

 

Muốn có thêm thông tin …

 

Chất lượng

Việc đánh giá chất lượng và quản lý chất lượng tạo nền tảng cho chính sách chất lượng của DN và quá trình triển khai chính sách đó. Để tổng kết một ngày làm việc, chất lượng được gói gọn lại thành khả năng của DN trong việc tạo ra SP/ DV đáp ứng được các nhu cầu của người sử dụng / tiêu dùng.

 

Muốn có thêm thông tin …

 

Môi trường

Một trong các thế mạnh của bộ tiêu chuẩn môi trường là sự hoàn toàn tự nguyện khi áp dụng chúng. Đối với một DN hay một tổ chức, chọn một tiêu chuẩn tức là đón đầu để làm đúng theo một số yêu cầu mà về sau trở thành quy định – và do đó sẽ trở thành bắt buộc.

 

Muốn có thêm thông tin …

 

Sức khoẻ và An toàn tại nơi làm việc

Sức khoẻ và An toàn tại nơi làm việc là một thành phần của quản lý Rủi ro . Các DN luôn xem quản lý rủi ro như một sự bắt buộc. Chúng ta cần nói đến áp lực gây ra từ phía ngân hàng và công ty bảo hiểm cũng như các điều kiện ràng buộc để được họ chia sẻ rũi ro với doanh nghiệp đã thuyết phục rất nhiều giám đốc phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề an toàn lao động. Chìa khóa đáp ứng thử thách loại này chính là sự phòng ngừa.

 

Muốn có thêm thông tin …

 

Accessibility | Legal information | Liên hệ