Welcome > TIÊU CHUẨN, SÁCH VÀ ẤN PHẨM

Enlarge the text size Reduce the text size View:

 

TIÊU CHUẨN, SÁCH VÀ ẤN PHẨM

TIÊU CHUẨN, SÁCH VÀ ẤN PHẨM

 

AFNOR Publishing cung cấp qua mạng các loại tiêu chuẩn, các văn bản pháp quy và các dữ liệu định danh theo thư mục của toàn thế giới.

 

AFNOR Publishing cũng có thể cung cấp các dịch vụ theo dõi và cảnh báo các thay đổi của một tiêu chuẩn hoặc một quy định. Nhờ vào những công cụ tinh vi, chúng tôi có thể cung cấp các hệ thống văn bản và thông tin cần và đủ cho nhu cầu của quý khách.

 

Dù là khu vực tư nhân hay nhà nước, DNVVN hay lớn, chúng tôi đều có giải pháp cho nhu cầu của quý khách về các tiêu chuẩn và các quy định hiện hành.

 

Muốn có thêm thông tin ?

 

Accessibility | Legal information | Liên hệ