Welcome > ĐÀO TẠO

Enlarge the text size Reduce the text size View:

 

ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO

Hiện nay có một nguồn nhân lực được đào tạo tốt là một yếu tố tăng trưởng chủ chốt trong nền kinh tế thay đổi nhanh chóng và chuyển động liên tục.

 

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp và tổ chức thuộc mọi lãnh vực quyết định áp dụng các tiêu chuẩn hay chuẩn so sánh (benchmark) để đáp ứng các nhu cầu cải tiến và nấng cao thành tích cho cơ quan của họ.

 

Muốn có thêm thông tin ?

 

Accessibility | Legal information | Liên hệ