Welcome > OHSAS 18001

Enlarge the text size Reduce the text size View:

 

QUẢN LÝ RỦI RO VÀ AT & SKNN


OHSAS 18001

Gỉai pháp cho thách thức trong quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc
 
 

Muốn có thêm thông tin ?

Đặc điểm chính

SKNN & ATLĐ đứng đầu trong bảng các mối quan tâm của xã hội ngày nay. DN cần có các công cụ để tiếp cận SKNN & ATLĐ một cách liên tục và nhất quán trên cơ sở đánh giá rủi ro.
Hệ thống quản lý SKNN & ATLĐ cung cấp được nền tảng cần thiết cho vấn đề nêu trên.
OHSAS 18001 được ban hành vào năm 1999 thể theo sự đòi hỏi ngày càng cao hơn của nhiều DN về một tiêu chuẩn chứng nhận cho các hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, với cấu trúc tương tự như ISO 14001 trong quản lý môi trường. Tiêu chuẩn quốc tế này đặc biệt nhắm vào mục tiêu ATLĐ & Sức khoẻ nghề nghiệp.

 


Dựa trên nguyên tắc bánh xe DEMING, một khái niệm quen gọi là “PDCA”, OHSAS 18001: 2007 giúp cho mọi tổ chức:
- Hình thành một chính sách ATLĐ & Sức khoẻ nghề nghiệp,
- Xây dựng các mục tiêu và các quá trình để đạt các chỉ tiêu đã cam kết trong chính sách nêu trên
- Đề ra mọi biện pháp cần có để cải tiến kết quả quản lý SKNN & ATLĐ,
- Đưa ra bằng chứng hệ thống ATLĐ & Sức khoẻ nghề nghiệp đang phù hợp với các yêu cầu của OHSAS 18001.

 

Lợi ích

Việc đạt chứng nhận OHSAS 18001 là một giải pháp toàn diện đáp ứng các thách thức về mặt luật pháp, xã hội và kinh tế, giúp cho mọi tổ chức: - Giảm thiểu thương vong tại nơi làm việc, - Cải tiến năng suất của cơ quan, và cắt chi phí dự phòng chưa chi vì kiểm soát tốt mọi rủi ro liên quan đến sự an toàn của nhân viên, - Giảm thiểu nguy cơ bị kiện tụng liên quan đến tai nạn, - Thiết lập các biện pháp phòng ngừa xuyên suốt DN, bảo đảm sự tham gia của nhân viên các cấp.

 

Accessibility | Legal information | Liên hệ