Welcome > ISO 22000

Enlarge the text size Reduce the text size View:

 

ISO 22000


ISO 22000

 
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của quý doanh nghiệp được chứng nhận
 

Muốn có thêm thông tin ?

Đặc điểm

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 kết hợp các khái niệm nền tảng của hệ thống HACCP.
Mục đích của chứng nhận ISO 22000 là tạo sự đồng thuận đối với các yêu cầu trong quản lý an toàn thực phẩm, doanh nghiệp của quý khách.

  • Được phỏng vấn về thực hiện các chỉ tiêu và cách thu thập dữ liệu trong cơ quan, tại nơi sản xuất và của hệ thống quản lý.
  • Trải qua cuộc đánh giá chứng nhận.

  • Bước 1: phân tích ban đầu mọi thành phần chính yếu trong phạm vi của HTQL.
  • Bước 2: đánh giá các hoạt động tạo ra sản phẩm / dịch vụ và các quy tắc thường ngày thông qua phỏng vấn, xem xét các chỉ báo hiệu quả, …

  • Lập báo cáo đánh giá,
  • Ra quyết định để cấp chứng nhận,
  • Ban hành một chứng chỉ có thời hạn 3 năm,
  • Định kỳ 6 tháng hoặc 12 tháng trải qua cuộc đánh giá duy trì chứng nhận.

 

Lợi ích

Việc cầm giữ chứng chỉ ISO 22000 có giá trị như một thư bảo hành sản phẩm cho người tiêu dùng cũng như các bên quan tâm đến ngành thực phẩm và sản xuất nông nghiệp vì DN nếu đạt chứng nhận này, đều kiểm soát đầy đủ các rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm.
Khi tiếp cận các rủi ro về an toàn thực phẩm bằng cách vận hành một HTQL, DN của quý khách luôn chủ động và không ngừng cải tiến quá trình tạo SP hoặc dịch vụ.

 

Accessibility | Legal information | Liên hệ