Welcome > ISO 14001

Enlarge the text size Reduce the text size View:

 

Môi trường


ISO 14001

 
Chứng minh cho sự cam kết quản lý môi trường
 

Đặc điểm chính

Việc đạt chứng nhận ISO 14001 là một cách thừa nhận sự cam kết và hành động quản lý môi trường của một doanh nghiệp.

 

Triển khai một HTQL Môi trường nghĩa là quyết tâm theo cách tiếp cận quá trình cải tiến liên tục để kiểm soát và giảm thiểu tác động môi trường từ các hoạt động của DN, thực hiện những biện pháp phòng ngừa các tai nạn và sự việc gây ra tai nạn đồng thời giúp cải thiện mối quan hệ với các cổ đông.

 

Việc đạt chứng nhận ISO 14001 là một cách thừa nhận sự cam kết và hành động quản lý môi trường của một doanh nghiệp.

 

Lợi ích

Chứng nhận ISO 14001 giúp DN:

 

- Tăng cường mối quan hệ với các cổ đông,
- Kiểm soát tác động môi trường từ hoạt động của DN,
- Tập hợp đội ngũ, huy động nhân viên,
- Cải tiến các biện pháp phòng ngừa,
- Đáp ứng các yêu cầu quản lý môi trường của các tác nhân chính và nhà thầu chính.

 

Accessibility | Legal information | Liên hệ