Welcome > CHỨNG NHẬN

Enlarge the text size Reduce the text size View:

 

CHỨNG NHẬN

Việc đạt chứng nhận hợp chuẩn quốc tế chứng minh sự cam kết về Chất lượng, về các quy tắc thực hành tốt hơn trong sản xuất kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ của một doanh nghiệp. Điều này tạo ra sự khác biệt đáng kể cho hoạt động chủ yếu của một cơ quan.

 

Việc đạt chứng nhận giúp một doanh nghiệp và các khách hàng của mình có dấu chỉ cao nhất về độ tin cậy và sự hài lòng. Điều này bảo đảm cho sản phẩm hay dịch vụ tạo ra luôn đạt đến chất lượng cao và từ một môi trường lành mạnh. Việc đạt chứng nhận cũng mang lại nhiều lợi ích nội bộ như nó góp phần làm các thủ tục và sáng kiến có hiệu quả hơn; nó tạo thời gian đủ cho mọi đơn vị trong cơ quan hành động; nó thúc đẩy việc cải tiến liên tục và tư duy chi phí đi đôi với hiệu quả.

 

Muốn có thêm thông tin ?

 

Accessibility | Legal information | Liên hệ