Welcome > Các hoạt động chính > THỰC PHẨM VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Enlarge the text size Reduce the text size View:

 

THỰC PHẨM VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Gần đây các cuộc khủng hoảng về an toàn thực phẩm, việc thương mại trong thời đại toàn cầu hóa và các xu hướng tiêu dùng thay đổi nhanh chóng làm cho ngành thực phẩm và sản xuất nông nghiệp gánh chịu rất nhiều thách thức mới, dù trước đó nền công nghiệp này vốn dĩ thường xuyên nổ lực trong sự cạnh tranh khốc liệt và áp lực tăng không ngừng để cắt giảm giá thành, chi phí sản xuất và phân phối.

Muốn có thêm thông tin ?

 

Accessibility | Legal information | Liên hệ