Welcome > Các hoạt động chính > NGÀNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Enlarge the text size Reduce the text size View:

 

NGÀNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ

banque.jpg

Trong lĩnh vực cung ứng dich vụ như công nghiệp không khói, cơ quan hành chánh hay chính quyền cấp địa phương/ trung ương, AFNOR Groupe đủ khả năng giúp quý khách khắc phục các rủi ro trong quản lý chất lượng, sức khoẻ người lao động và an toàn tại nơi làm việc cũng như quản lý môi trường để đạt được các thành tích cao nhất.

Muốn có thêm thông tin ?

 

Accessibility | Legal information | Liên hệ