Welcome > Các hoạt động chính > CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ICT)

Enlarge the text size Reduce the text size View:

 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ICT)

CNTT và Truyền thông là phương thức căn bản trong hoạt động kinh doanh. Các chuyên viên nhận nhiệm vụ phát triển các sản phẩm, dịch vụ thông tin và viễn thông cho khách hàng nội bộ hoặc khách hàng bên ngoài, chịu sự chi phối của các chế độ bảo hành sản phẩm có gắn nhãn tiêu chuẩn chất lượng và an ninh thông tin.

Muốn có thêm thông tin ?

Chứng nhận và đánh giá

Tính hiệu quả và đáng tin cậy là các khẩu hiệu hàng đầu của mọi thành viên AFNOR, nhờ đó chúng tôi đủ khả năng bảo đảm cho các chuyên viên công nghệ thông tin rằng họ đang làm đúng theo các quy tắc thực hành tốt nhất ở cấp độ quốc tế.
AFNOR nhanh chóng hiểu rõ hai điều trọng yếu của chuỗi cung ứng ngành CNTT và Truyền thông : một là hệ thống kết nối liên thông, qua đó cho phép bên khách hàng và bên cung ứng dich vụ, hoặc công dân và chính quyền xác lập được một cầu thông tin liên lạc với nhau; hai là an ninh khi truyền tin, qua đó nguồn tin kinh tế - một chỉ tiêu đã được các bên kết nối đồng thuận – không được phép biến thành một sân chơi của bọn tin tặc.

 

Accessibility | Legal information | Liên hệ